A totes les imatges que digitalitzem, s'hi aplica un retoc automàtic (restauració de color, reducció de granulat i eliminació de pols).

Tantmateix, però, hi ha imatges que per la seva antiguitat o bé per la seva deficient exposició a l'hora de fer la fotografia, necessiten un retoc més acurat (nivells, contrast, saturació de color, etc.)

I és per això que oferim el servei de RETOC DIGITAL, per tal de poder-les recuperar eficaçment.
Veure'n exemples.
- 300 ppi per a impressions al mateix tamany que l'original.

- 600 ppi per a impressions el doble de grans que l'original.
Si no s'especifica en la comanda, els lliuraments seran en format jpeg.
Si es desitja un format sense cap tipus de compressió, podeu optar perl format tiff.