A totes les imatges que digitalitzem, s'hi aplica un retoc automàtic (restauració de color, reducció de granulat i eliminació de pols).

Tantmateix, però, hi ha imatges que per la seva antiguitat o bé per la seva deficient exposició a l'hora de fer la fotografia, necessiten un retoc més acurat (nivells, contrast, saturació de color, etc.)

I és per això que oferim el servei de RETOC DIGITAL, per tal de poder-les recuperar eficaçment.
Veure'n exemples.
- 2400 ppi (1,3MB) per a impressions fins a Din A4 (20x30cm).

- 3200 ppi (2,3MB) per a impressions fins a Din A3 (30x40cm).

- 1200 ppi (1,5MB aprox.) per a impressions fins a Din A3 (20x30cm).
Si no s'especifica en la comanda, els lliuraments seran en format jpeg.
Si es desitja un format sense cap tipus de compressió, podeu optar perl format tiff.
Per als negatius de 35 mm es consideren tires senceres les que tinguin un mínim de 4 fotogrames i un màxim de 6.